Tất cả tin tức

Barber Tutorial | Kiểu tóc Low Fade

02/08/2023

Barber Tutorial | Kiểu tóc Low Fade

Khi bạn cảm thấy rằng Mid Fade quá trắng sát thì Low Fade là lựa chọn không thể phù hợp hơn. Đường phân chia đậm nhạt lúc này sẽ nằm thấp hơn (gần với mai tóc) và dài dần lên phía trên. Khi đó, phần side tóc hiển nhiên không ngắn như Mid Fade và phần top (mái tóc) bắt buộc cũng phải dài để tạo sự hài hòa. Vì vậy, Low Fade không dành cho các kiểu tóc ngắn, nó sẽ chỉ...

Danh mục tin tức

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ