Kéo Cắt Tóc Sakura

Hết hàng

Kéo Cắt Tóc Sakura WD550/WD600

1.790.000₫ 1.490.000₫
Hết hàng

Kéo Cắt Tóc Sakura ND550/ND600

1.790.000₫ 1.490.000₫
Hết hàng

Kéo Cắt Tóc Sakura C550/C600

2.490.000₫ 1.850.000₫
Giảm 20%

Kéo Cắt Tóc Sakura SF600 - 6inch

3.490.000₫ 2.790.000₫
Giảm 17%

Kéo Chuốt Sakura WD600C - 6inch

1.790.000₫ 1.490.000₫
Giảm 24%
Hết hàng

Kéo Cắt Tóc Ohka Sakura 060 - 6inch

2.490.000₫ 1.890.000₫
Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ